I virkeligheten har akupunktur et langt bredere behandlingfelt enn sin smertestillende effekt mange erfarer. Nyere kliniske studier viser at akupunktur kan hjelpe for en rekke vanlige helseplager, som luftveisplager, allergi, fordøyelsesplager, stress og søvnproblemer. Behandlingen er ikke smertefull, men man kjenner et stikk. Noen pasienter kan få en svakt prikkende eller nummen fornemmelse der nålene sitter, som er et tegn på at nålen er riktig plassert. Mange blir avslappet etter en behandling, og det er også vanlig å føle seg oppkvikket.

Men hva er akupunktur?

Akupunktur er også et aspekt av tradisjonell Kinesisk medisin som har blitt praktisert i over 2000 år. Det ble populært på syttitallet, og er nå kanskje den mest anvendte komplementær- medisinske (alternative) behandlingsformen i Norge. Tynne nåler føres inn i punkter rundt på kroppen for å stimulere flyten av qi (uttales ”chi”). Qi kan beskrives som energi, og beveger seg i et meridian- system som binder organene i kroppen sammen.

Akupunktørens diagnostisering gjøres grundig. Som i en Tui Na behandling blir en samtale om sykehistorie og livssituasjon naturlig for å sette en god diagnose og planlegge en «treffsikker» behandling. Pulstyding på håndledds pulsen, og observering av tungens form er tilleggs- verktøy for å kunne se «hele» mennesket.

Alle reagerer ulikt på akupunkturbehandling, så det er vanskelig å forutsi hvor mange behandlinger som vil bli nødvendig. Typisk for kroniske tilstander som har vart mer enn tre måneder er at seks til ti behandlinger vil være nødvendig. (Noen ganger 10-15 behandlinger) Man starter gjerne med to ukentlige behandlinger for så gå over til ukentlig. Effekten av akupunktur skal for de fleste komme øyeblikkelig med en varighet på noen timer til 2-3 dager. Man regner så med at symptombildet gradvis vil avta.

Mange er forståelig litt nervøse over tanken på å bli stukket med nåler. Det er viktig å huske at nålene altså er tynne. De settes inn under huden forsiktig slik at det ikke gjør vondt som når man får sprøyter. Skulle det likevel gjøre litt vondt for mer enn noen sekunder etter at nålen er satt inn, vil den bli tatt ut eller justert til den føles komfortabel. Vanligvis brukes seks til tolv sterile engangs nåler for hver behandling. Akupunktur har svært få bivirkninger og er en trygg behandlingsform.